تاثیر افزایش تعداد باتری یو پی اس بر بازدهی دستگاه UPS

تاثیر افزایش تعداد باتری یو پی اس بر بازدهی دستگاه UPS

آیا افزایش باتری یو پی اس زمان برق دهی یا پشتیبانی را هم افزایش می دهد؟

در ابتدا لازم است خاطر نشان کنیم که توان یو پی اس با توجه به دستگاه های متصل به آن مشخص می گردد و وظیفه اصلی باتری به طور کل ذخیره انرژی برای زمان قطعی برق می باشد.

در هنگام خرید دستگاه یو پی اس از جمله مواردی که مورد اهمیت است تعداد باتری یو پی اس های مورد نیاز دستگاه یا مدت زمان روشن ماندن دستگاه هنگام قطعی وسایل می باشد.

رایج ترین سوالی که برای خریدار ایجاد خواهد شد این است که آیا افزایش تعداد باتری بر عملکرد دستگاه یو پی اس و مدت زمان روشن ماندن آن تاثیر دارد؟

پاسخ این سوال مثبت است ولی تنها در صورتی که باتری ها بصورت موازی به یکدیگر متصل شوند ، در غیر اینصورت (اتصال بصورت سری ) پاسخ منفی است و امکان افزایش باتری بیش از حد تعیین شده وجود ندارد.

اتصال باتری به صورت موازی >> ولتاژ ثابت >> افزایش آمپر

اتصال باتری به صورت سری>>آمپر ثابت>>افزایش ولتاژ

اینورتر داخلی هر یو پی اس UPS برای یک ولتاژ DC با مقداری مشخص طراحی شده، به همین دلیل برای افزایش زمان برق دهی و پشتیبانی دستگاه یو پی اس نمی توان به هر تعداد که می خواهیم باتری متصل کنیم ، چراکه سری کردن باتری ها ولتاژ کلی آن را افزایش می دهد و به طبقه اینورتر صدمه وارد می کند و ممکن است نیاز به تعمیر باتری یو پی اس و یا دستگاه آن پیدا کنید . بنابراین برای افزایش زمان برق دهی دستگاه و افزایش تعداد باتری ها حتما با متخصصین مربوطه مشورت نمایید.تماس با امداد باتری یو پی اس تماس با امداد ups